Nejbližší hotel od PTC

Vítejte na stránkách hotelu Anotnie, který je nejbliží hotel, vzdálen od PTC pouze 314 metrů, 

Petr D. Zahrádka